Assessoria Comptable

Confeccionen o Analitzem la comptabilitat del vostre negoci per tal de prendre les decisions més adequades en cada moment.

El departament comptable  parteix d’una àmplia experiència en diferents tipus d’empreses i diversos sectors econòmics, fet que ha fet possible l’especialització per tal de poder assessorar-vos amb un coneixement més profund de les característiques particulars de cada negoci.

Assessorament periòdic o puntual.

Planifiquem, gestionem i supervisem la comptabilitat d’empreses,  associacions o fundacions. Us podem assessorar de manera contínua durant l’exercici econòmic i resoldre dubtes o consultes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adequades a la vostra situació.

Confeccionen  totes les tasques relatives al seguiment i registre de cada moviment i saldo a fi de obtenir la comptabilitat.

Gestió i formalització de la informació comptable.

Col·laborem en preparar, controlar i supervisar els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris:

 • Elaboració de balanços i comptes de resultats
 • Tancaments anuals
 • Previsions de tresoreria i càlculs d’amortitzacions
 • Manteniment i registre dels llibres oficials (llibre diari, llibre major, llibre de registre d’IVA…)
 • Redacció de memòries
 • Presentació de declaracions comptables i tramitació al registre mercantil
 • Estudis i informes econòmics i financers periòdics
 • Impost de societats

Comptabilitat Detallada.
Dedica tot els teu temps al teu negoci.

Oferim, especialment petites empreses i autònoms, la possibilitat d’optimitzar el seu temps i recursos econòmics amb el nostre servei integral de comptabilitat.

Deixa en mans de l’experiència dels nostres professionals les tasques administratives i les obligacions comptables per poder dedicar-te exclusivament a les tasques clau per tirar endavant el teu negoci. Estalvia’t les obligacions periòdiques que exigeix la comptabilitat o la contractació i els costos de tenir personal especialitzat, nosaltres ens ocupem de tot amb el màxim rigor per a la teva tranquil·litat.

Els AVANTATGES del nostre servei integral de comptabilitat.

 • Servei total: portem el dia a dia de les obligacions comptables fins a l’últim detall
 • Rapidesa: en pocs dies tindreu feta tota la comptabilitat mes a mes
 • Accessibilitat: treballem per a vosaltres, costat a costat
 • Seriositat: amb l’assessorament de la nostra àmplia experiència
 • Estalvi: el temps és el recurs més valuós, dediqueu-lo plenament al vostre negoci